Copyright 2021 - Kowalski Dariusz

 

Przedszkolni / szkolni koordynatorzy zgłaszają dzieci / uczniów
do ogólnopolskich olimpiad 
zgodnie z regulaminami do dnia:

  • 19 lutego 2021r. (piątek) - przedszkole 

  • 26 lutego 2021r. (piątek) - szkoła podstawowa

  • 26 lutego 2021r. (piątek) - szkoła średnia

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail odpowiedni dla danej placówki:

 Zgłoszenie można również wysłać drogą pocztową na adres organizatora.