Copyright 2019 - Kowalski Dariusz

TERMINARZ V EDYCJI KONKURSÓW OGÓLNOPOLSKICH,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 25 – 29 MARCA 2019 ROKU:


SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • Wiedza ogólna (25 marca 2019) – klasy 1 – 3

 • Język polski (25 marca 2019) – klasy 4 – 8

 • Język polski pt. ,,Wspomnienie o Marku Edelmanie'' (25 marca 2019)
  - klasy 4 – 8

 • Język angielski (26 marca 2019) – klasy 1 – 8

 • Język niemiecki (26 marca 2019) – klasy 4 – 8

 • Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne (27 marca 2019) – klasy 1 – 8

 • Historia pt. ,,Powstania śląskie'' (27 marca 2019) – klasy 4 – 8

 • Historia pt. ,,Unia europejska. 15 lat Polski we wspólnocie''
  (27 marca 2019) – klasy 4 – 8

 • Przyroda (28 marca 2019) – klasy 4 i 6

 • Geografia (28 marca 2019) – klasa 5 i 7 – 8

 • Biologia pt. ,,Umarł król, niech żyje król'' (28 marca 2019) – klasa 5 i 7 – 8

 • Chemia (29 marca 2019) – klasy 7 – 8

 • Fizyka (29 marca 2019) – klasy 7 - 8

SZKOŁA GIMNAZJALNA:

 • Język polski (25 marca 2019)

 • Język polski pt. ,,Wspomnienie o Marku Edelmanie'' (25 marca 2019)

 • Język angielski (26 marca 2019)

 • Język niemiecki (26 marca 2019)

 • Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne (27 marca 2019)

 • Historia pt. ,,Powstania śląskie'' (27 marca 2019)

 • Historia pt. ,,Unia europejska. 15 lat Polski we wspólnocie''
  (27 marca 2019)

 • Geografia (28 marca 2019)

 • Biologia pt. ,,Umarł król, niech żyje król'' (28 marca 2019)

 • Chemia (29 marca 2019)

 • Fizyka (29 marca 2019)

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:

 • Mitologia skandynawska (25 marca 2019)

 • Język polski pt. ,,Życie i twórczość Gustawa Herlinga - Grudzińskiego''
  (26 marca 2019)

 • Język polski pt. ,,Wspomnienie o Marku Edelmanie'' (26 marca 2019)

 • Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne (27 marca 2019)

 • Matematyka ,,Apoloniusz'' – poziom podstawowy (28 marca 2019)

 • Matematyka ,,Apoloniusz'' – poziom rozszerzony (29 marca 2019)