Copyright 2021 - Kowalski Dariusz


TERMINARZ VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W MARCU I KWIETNIU 2021:

 


PRZEDSZKOLE:

 • ,,Dla dziewczynki i chłopaka'' (23 marca);

 • ,,Bezpieczny przedszkolak'' (24 marca).SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • Wiedza ogólna – klasy 1 – 3 (08 kwietnia);

 • Język polski – klasy 4 – 6 i 7 – 8 (08 kwietnia);

 • Język polski pt. ,,Życie i twórczość Adama Mickiewicza'' - klasy 4 - 8 

  (08 kwietnia);

 • ,,Mitologia grecka i rzymska'' – klasy 4 – 8 (09 kwietnia);

 • ,,Mistrz savoir – vivre'' – klasy 1 – 3 i 4 – 8 (09 kwietnia);

 • Język angielski – klasy 1 – 3, 4 – 6 i 7 – 8 (09 kwietnia);

 • Język niemiecki – klasy 4 – 6 i 7 – 8 (12 kwietnia); 

 • ,,Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne'' – klasy 1 – 3, 4 – 6 i 7 – 8 

  (12 kwietnia); 

 • ,,Harry Potter i Kamień Filozoficzny'' – klasy 2 – 8 (12 kwietnia); 

 • Historia pt. ,,Bitwa warszawska 1920r.'' – klasy 4 – 8 (13 kwietnia);

 • Historia pt. ,,Hetman Stanisław Żółkiewski'' – klasy 4 – 8 (13 kwietnia); 

 • Przyroda – klasa 4 (13 kwietnia);

 • Geografia – klasy 5 – 6 i 7 – 8 (13 kwietnia);

 • Biologia pt. ,,10 plag egipskich'' – klasy 5 – 8 (14 kwietnia); 

 • Chemia – klasy 7 i 8 (14 kwietnia);

 • Fizyka – klasy 7 i 8 (14 kwietnia).

UWAGA!

INFORMACJA DLA SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW I NAUCZYCIELI VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD
SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szanowna/y Pani/e

W związku z tym, że do dnia 09 kwietnia 2021r. w szkołach prowadzona jest nauka zdalna poniżej podaję nowe terminy VII edycji ogólnopolskich olimpiad skierowanych do uczniów szkoły podstawowej:

- Wiedza ogólna – klasy 1 – 3 (15 kwietnia);
-
Język polski – klasy 4 – 6 i 7 – 8 (15 kwietnia);
-
Język polski pt. ,,Życie i twórczość Adama Mickiewicza'' - klasy 4 – 8 (15 kwietnia);
- ,,Mitologia grecka i rzymska'' – klasy 4 – 8 (16 kwietnia);
- ,,Mistrz savoir – vivre'' – klasy 1 – 3 i 4 – 8 (16 kwietnia);
-
Język angielski – klasy 1 – 3, 4 – 6 i 7 – 8 (16 kwietnia);
- Język niemiecki – klasy 4 – 6 i 7 – 8 (19
kwietnia);
- ,,Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne''
klasy 1 – 3, 4 – 6 i 7 – 8
(19
kwietnia);
- ,
,Harry Potter i Kamień Filozoficzny'' – klasy 2 – 8 (19 kwietnia).

W przypadku, gdy Pani/a Dyrektor placówki wyraził zgodę na przeprowadzenie olimpiady w pierwotnie planowanym terminie wówczas należy przeprowadzić
ją zgodnie z harmonogramem.

Data zamieszczona na zgodzie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika pozostaje bez zmian.


SZKOŁA ŚREDNIA:

 • ,,Mitologia grecka i rzymska'' (08 kwietnia);

 • ,,Mitologia skandynawska'' (08 kwietnia);

 • Język polski pt. ,,Życie i twórczość Adama Mickiewicza'' (09 kwietnia);

 • Biologia pt. ,,10 plag egipskich'' (09 kwietnia);

 • Historia pt. ,,Bitwa warszawska 1920r.'' (12 kwietnia);

 • Historia pt. ,,Hetman Stanisław Żółkiewski'' (12 kwietnia);

 • ,,Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne'' (12 kwietnia);

 • Matematyka ,,Apoloniusz'' – poziom podstawowy (13 kwietnia);

 • Matematyka ,,Apoloniusz'' – poziom rozszerzony (13 kwietnia).

UWAGA!

INFORMACJA DLA SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW I NAUCZYCIELI VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD
SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ

Szanowna/y Pani/e

W związku z tym, że do dnia 09 kwietnia 2021r. w szkołach prowadzona jest nauka zdalna poniżej podaję nowe terminy VII edycji ogólnopolskich olimpiad skierowanych do uczniów szkoły średniej:

- ,,Mitologia grecka i rzymska'' (14 kwietnia);
-
,,Mitologia skandynawska'' (14 kwietnia);
-
Język polski pt. ,,Życie i twórczość Adama Mickiewicza'' (15 kwietnia);
- Biologia pt. ,,10 plag egipskich''
 (15 kwietnia);
-
Historia pt. ,,Bitwa warszawska 1920r.'' (16 kwietnia);
-
Historia pt. ,,Hetman Stanisław Żółkiewski'' (16 kwietnia);
- ,,Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne'' (
16 kwietnia).

W przypadku, gdy Pani/a Dyrektor placówki wyraził zgodę na przeprowadzenie olimpiady w pierwotnie planowanym terminie wówczas należy przeprowadzić
ją zgodnie z harmonogramem.

Data zamieszczona na zgodzie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
lub pełnoletniego ucznia pozostaje bez zmian.