Copyright 2021 - Kowalski Dariusz

LISTOPAD 2019

WIEDZA OGÓLNA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

PRZYRODA

GEOGRAFIA

HISTORIA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE - ZADANIA LOGICZNE

MATEMATYKA ,,APOLONIUSZ''

,,ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA''

,,MITOLOGIA GRECKA I RZYMSKA'' 

,,MITOLOGIA SKANDYNAWSKA''

MARZEC 2019

WIEDZA OGÓLNA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

PRZYRODA

GEOGRAFIA

HISTORIA PT. ,,UNIA EUROPEJSKA. 15 LAT POLSKI WE WSPÓLNOCIE''

HISTORIA PT. ,,POWSTANIA ŚLĄSKIE''

MATEMATYKA ,,APOLONIUSZ''

MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE - ZADANIA LOGICZNE

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

MITOLOGIA SKANDYNAWSKA

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ GUSTAWA HERLINGA - GRUDZIŃSKIEGO

WSPOMNIENIE O MARKU EDELMANIE

LISTOPAD 2018

WIEDZA OGÓLNA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

PRZYRODA

GEOGRAFIA

HISTORIA

MATEMATYKA ,,APOLONIUSZ''

MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE - ZADANIA LOGICZNE

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

MITOLOGIA

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JULIUSZA SŁOWACKIEGO

WSPOMNIENIE O IRENIE SENDLER

MARZEC 2018

WIEDZA OGÓLNA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

PRZYRODA

GEOGRAFIA

HISTORIA

MATEMATYKA ,,APOLONIUSZ''

MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE - ZADANIA LOGICZNE

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

MITOLOGIA

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA KOCHANOWSKIEGO


LISTOPAD 2017

WIEDZA OGÓLNA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

PRZYRODA

GEOGRAFIA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA

MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE - ZADANIA LOGICZNE

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

MITOLOGIA

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA KOCHANOWSKIEGO

MARZEC 2017

WIEDZA OGÓLNA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

PRZYRODA

GEOGRAFIA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA

MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE - ZADANIA LOGICZNE