Copyright 2021 - Joomla 3.5 Templates - Kowalski Dariusz

 

Firma edukacyjna OLIMP SCHOOL jest organizatorem
olimpiad ogólnopolskich skierowanych do uczniów
szkół podstawowych i średnich.  

Celem olimpiad jest:

  • rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów,

  • pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania  i przedstawiania informacji,

  • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności,

  • promowanie osiągnięć uczniów,

  • podniesienie samooceny uczniów,

  • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,

  • inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Olimpiady przygotowane są przez doświadczoną
i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do udział
w kolejnych edycjach olimpiad …

Wioletta Szubka 


Firma edukacyjna OLIMP SCHOOL organizuje
wolontariat
dla dzieci i młodzieży przebywającej na Oddziale Pediatrycznym w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi przy ulicy Okólnej 181.