Copyright 2019 - Joomla 3.5 Templates - Kowalski Dariusz

Firma edukacyjna OLIMP SCHOOL jest organizatorem
olimpiad ogólnopolskich skierowanych do uczniów
szkół podstawowych i średnich.   

Celem olimpiad jest:

 • rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów,

 • pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania  i przedstawiania informacji,

 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności,

 • promowanie osiągnięć uczniów,

 • podniesienie samooceny uczniów,

 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,

 • inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Olimpiady przygotowane są przez doświadczoną
i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do udział
w kolejnych edycjach olimpiad …

Wioletta Szubka 


Firma edukacyjna OLIMP SCHOOL organizuje
wolontariat
dla dzieci i młodzieży przebywającej na Oddziale Pediatrycznym w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi przy ulicy Okólnej 181.


 Firma edukacyjna OLIMP SCHOOL dla uczniów z Łodzi i okolic organizuje korepetycje na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej
oraz ponadgimnazjalnej z:

 • matematyki,

 • historii,

 • historii i społeczeństwa,

 • wiedzy o społeczeństwie.

Gwarantuję:

 • skuteczną pomoc w nadrobieniu zaległości, opanowaniu bieżącego materiału i pomoc w odrabianiu prac domowych,

 • dobre przygotowanie do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego,

 • perfekcyjne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,

 • pracę z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
  która ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą,

 • indywidualne podejście do ucznia,

 • sprzyjającą atmosferę na zajęciach,

 • poszerzenie wiedzy o materiał wykraczający poza program nauczania obowiązujący w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferuję dojazd do ucznia.

Wioletta Szubka